บริการ
WE MEGA 999

ขั้นตอนการบริการ

part1
01 ให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจ
part2
02 พัฒนาสูตรและทำตัวอย่างสำหรับทดลอง
part3
03 ขึ้นทะเบียนจดแจ้ง อย.
part4
04 ออกแบบผลิตภัณฑ์
part5
05 ผลิตสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า
part6
06 ส่งมอบสินค้า
part7-1
07 บริการหลังการขาย

ขั้นตอนการบริการ

part1
01 ให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจ
part2
02 พัฒนาสูตรและทำตัวอย่างสำหรับทดลอง
part3
03 ขึ้นทะเบียนจดแจ้ง อย.
part4
04 ออกแบบผลิตภัณฑ์
part5
05 ผลิตสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า
part6
06 ส่งมอบสินค้า
part7-1
07 บริการหลังการขาย

WE MEGA 999 FACTORY

Scroll to Top